Ako vybaviť územné rozhodnutie 2022

Ako vybaviť územné rozhodnutie?

Množstvo ľudí si kladie otázku ako vybaviť stavebné povolenie ale často sa stane, že mu musí predchádzať územné rozhodnutie. Pri menších stavbách platí, že je územné konanie zlúčené spolu so stavebným konaním, ak však nehnuteľnosti presahuje sté parametre Je nutné žiadať o samostatné územné rozhodnutie. O aké parametre sa jedná môže byť závislé od územného plánu ako aj od stavebného zákona. Preto odporúčam vyžiadať si od obce takzvanú UPI – územno-plánovaciu informáciu. Spravidla však ide o veľkosť a typ nehnuteľnosti. UPI je závislá od územného plánu. Ten navrhuje obec a schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo. V ňom sú vyznačené zóny na výstavbu rekreáciu, poľnohospodársku činnosť, miestnu vybavenosť a iné plochy. Niektoré menšie obce takýto plán nemajú.

K vybaveniu územného rozhodnutia budete potrebovať prakticky skoro tie isté dokumenty ako pri stavebnom konaní. Ale všetko inak, budú to vyjadrenia k územnému konaniu a nie stavebnému. Preto veľmi odporúčam 2x skontrolovať aké políčko na tlačivách ste zaškrtli aby ste prípadne nemuseli robiť tú istú vec viac krát a za ten istý poplatok 🙂 Kompletný zoznam vyjadrení nájdete na stránke „ako vybaviť stavebné povolenie“ a teraz si spomenieme hlavné výnimky a odlišnosti . Ak napríklad pri stavebnom konaní potrebujete odňať ornú pôdu, tu Vám bude stačiť vyjadrenie pozemkového odboru. A ak pri stavebnom konaní nepotrebujete vyjadrenie odboru regionálneho zdravotníctva či Hasičov, tak tu ich pre zmenu potrebovať budete. Samozrejme rôzne vyjadrenia závisia od rôznych lokalít a rôznych orgánov pôsobiacich v danej lokalite a preto je potrebné si o ich zoznam požiadať na stavebnom úrade. Dobrá rada pre začiatočníkov je, že bývajú vypísané na žiadosti o stavebné či územné konanie. Samozrejme, že nie vždy a všade. Ale vo väčších mestách áno.

Základné pojmy:

Čo je to Intravilán?

Vnútorný chotár obce označený na LV č.1

Čo je to Extravilán

Externý chotár obce označený na LV č.2 –

POTREBNÉ DOKUMENTY k územnému rozhodnutiu.

Každé stavebné povolenie sa líši. Základné dokumenty, ktoré potrebujete k stavebnému povoleniu Vám určia na stavebnom úrade. Uvádzame preto len pár základných:

 • Projektová dokumentácia
 • vyjadrenie RUVZ
 • vyjadrenie Hasičov
 • Vyjadrenie plynární
 • Vyjadrenie elektrární
 • Vyjadrenie vodární
 • Vyjedrenie telekomu
 • Vyjadrenie Nases
 • Vyjadrenie KPU
 • Vyjadrenie životného prostredia
 • Vyjadrenie dopravného inšpektorátu
 • Vyjadrenie obce/ UPI
 • iné – podľa požiadaviek stavebného úradu

Postup:

Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie požiadame o vyjadrenie dotknutých orgánov v zmysle pokynov stavebného úradu. Následne všetky vyjadrenia spolu s projektovou dokumentáciou doručíme stavebnému úradu. Následne úradník zaháji územné konanie, voči ktorému sa môžu účastníci odvolať do 7 dní. od tejto doby nasleduje doba 30 dní do kedy stavebný úrad vydá rozhodnutie. V tomto období sa prípadne robí aj vynímanie pozemku ak ide o extravilán. Po vydaní a doručení rozhodnutia majú účastníci konania 15 dní na odvolanie. Potom môže byť územné rozhodnutie označené ako právoplatné.

Kedy môžem požiadať o stavebné povolenie

O stavebné povolenie môžete požiadať po vyrazení právoplatnosti na územnom rozhodnutí. Je však nutné mať na vedomí, že je potrebné ešte požiadať o vyjadrenia dotknutých orgánov k stavebnému konaniu. Tie si odporúčame ešte raz preveriť, aby neprišlo k zbytočnému prerušeniu konania. Buď sa informujte u príslušného úradníka ktorému bol pridelený Váš spis alebo si zoznam môžete vyhľadať online. (ak je k dispozícii)

Čo potrebujem ku stavebnému povoleniu

K stavebnému povoleniu budete opäť potrebovať vyjadrenia dotknutých orgánov ale k stavebnému, nie úzmenému konaniu. Ak Vám dotknuté orgány vydali spoločné rozhodnutie, môže ich stavebný úrad akceptovať a však treba si preveriť dobu ich expirácie.

Záver:

Pokiaľ ste náš článok dočítali až sem, ďakujeme za Vašu pozornosť a dúfame, že sme vám uľahčili prípadné vyhľadávanie informácii. Pokiaľ máte ešte otázky, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi poradíme, prípadne Vám všetky, či niektoré náležitosti vybavíme podľa Vašej predstavy.

S pozdravom

Kristián Kolev.

Prezentácia na videu

Tlačívá a linky:

Spoločný obecný úrad (soutt.sk)

Tlačivá – Spoločný obecný úrad (soutt.sk)