Ponuka služieb

Naša ponuka služieb – neváhajte nás kontaktovať s akoukoľvek otázkou.

Vybavíme za Vás

Stavebné povolenie

 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné rozhodnutie
 • Zmena stavby pred dokončením
 • Ohlásenie búracích prác
 • Ohlláška drobnej stavby (studňa, plot, prístrešok)
 • Povolenie vjazdu
 • územné rozhodnutie
 • Vyjadrenia dotknutých orgánov
 • iné

Katastrálne konanie

 • Vyňatie z pôdneho fondu
 • zmena, zápis do katastra
 • vklad do katastra
 • vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy

Firemní klienti

firemných klientov vybavujeme na stránke www.kolev.sk

Neváhajte a napíšte nám – “ prvá konzultácia zdarma „

Kontaktný formulár

https://www.stavebka.sk/ochrana-osobnych-udajov

https://www.stavebka.sk/ochrana-osobnych-udajov