Cenník služieb

Aktuálny cenník služieb platný od 1.5.2021

Uvedené ceny sú bez poplatkov príslušných úradov a platia pre stavby rodinných domov. Ceny sú uvedené vrátane DPH

Pri objednávke viacerých služieb poskytujeme zľavu.

 • Prvá konzultácia je zdarma.
 • Stavebné povolenie RD balík ……………390 EUR
 • Rekonštrukcia/Stavebné povolenie menších trvalo neobývaných objektov (chatky) 300EUR
 • Kolaudačné rozhodnutie……………………200 EUR
 • Zmena stavby pred dokončením……….250 EUR
 • Územné konanie pre RD ……………………350 EUR
 • Ohlásenie búracích prác……………………..150 EUR
 • Ohlásenie drobných stavieb……………….100 EUR
 • Povolenie na stavbu studne………………..150 EUR
 • Povolenie vjazdu (mimo balík)…………….100 EUR
 • Dodatočné stavebné povolenie ……….. 550 EUR
 • Vyňatie z pôdneho fondu/zmena pozemku ……..100 EUR
 • Vyjadrenia dotknutých orgánov mimo balík ………50 EUR
 • Súčinnosť pri vybavení stavebného povolenia svojpomocne alebo iná skutočnosť, cena dohodou

V Za balík „stavebné povolenie“ sa počíta zlúčené stavebné konanie vrátane vyjadrenia dotknutých orgánov ZSD, SPP, Telekom, Vodárne, ŽP a povolenie vjazdu. Ostatné úkony budú spoplatnené v zmysle cenníku

Neváhajte a napíšte nám – “ prvá konzultácia zdarma „

Kontaktný formulár

https://www.stavebka.sk/ochrana-osobnych-udajov

https://www.stavebka.sk/ochrana-osobnych-udajov