Ako Vybaviť Kolaudáciu

Postup pri kolaudácii

Ako vybaviť kolaudáciu? v prvom rade je dôležité mať nehnuteľnosť v stave, ktorý umožňuje kolaudovať.

To znamená, že musí spĺňať určité podmienky.

V prvom rade musí byť nehnuteľnosť tepelne zaizolovaná, aby bolo možné vyhotoviť energetický certifikát. Všetky siete musia byť napojené aj vo vnútri budovy, to znamená, že všetky zástrčky svetlá elektrické aj plynové spotrebiče musia byť nainštalované. Nehnuteľnosť musí mať všetky zábradlia na balkónoch a schodiskách ktoré majú viac ako 3 schody. A v neposlednom rade potrebujeme mať k dispozícii nasledovné dokumenty:

Potrebné dokumenty:

  • Revízia elektriky a bleskozvodu
  • Revízia plynových spotrebičov
  • Tlaková skúška vody
  • Revízia Komína (ideálny doklad o odbornom zapojení spotrebiča)
  • Revízia komína dymovodu plynového kotla
  • Energetický certifikát
  • Certifikáty použitých materiálov
  • stavebný denník
  • Porealizačné zameranie
  • Adresný bod.

Následne je nutné podať žiadosť na stavebný úrad, v prípade, že ste žiadali o malý zdroj znečistenia, treba požiadať o jeho uvedenie do prevádzky. Komisia si prezrie stavbu, kontrolujú hlavne zmeny oproti dokumentácii. Dôležité sú predovšetkým záležitosti bezpečnosti a súkromia. Preto kontrolujú často okná. Tie musia korešpondovať z dokumentáciou – ako aj iné veci. Menej dôležité sú pri kolaudácii priečky. Tu zvyknú prižmúriť oko pri drobných zmenách.

Zápis do katastra a pridelenie čísla

Po vydaní kolaudačného rozhodnutie je požiadať miestny obecný úrad o pridelenie súpisného čísla. To budete potrebovať na zápis do katastra. Pri zápise do katastra predkladáme doklad o pridelení súpisného čísla a originál kolaudačného rozhodnutia. Kataster môže požadovať aj iné dokumenty ako napríklad geometrický plán – ak ho ešte nemá.

Video prezentácia

užitočné linky:

na stiahnutie

Ako vybaviť kolaudáciu

Pokiaľ by ste mali záujem, môžete celý proces prenechať na nás. Pozrite si prosím našu ponuku služieb.